big

"Als je de regenboog wilt zien, moet je de regen er bij nemen."
Dolly Parton

Tarieven en vergoedingen

De kosten en vergoedingen van ons werk hangen af van de vraagstelling.

Volgens het vergoedingensysteem in de GBGGZ wordt er per 1 januari 2014 niet per gesprek gedeclareerd.
Daarvoor in de plaats is er een stelsel met vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) valt. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt binnen een van deze vier producten behandeld. Ook cliënten met stabiele chronische problemen kunnen dus binnen de basis GGZ terecht.
Naast deze vier producten is er nog het Onvolledig behandeltraject (maximaal twee gesprekken) en het zogenaamde OVP(Overig Product)consult voor zorg die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Niet alle problematiek wordt echter vergoed.
Wat u precies vergoed krijgt, is afhankelijk van uw specifieke verzekeraar en uw aanvullende verzekering. Met Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema) is voor 2019 geen contract afgesloten.
Kijk uw polis na of bel met uw zorgverzekeraar, zodat u weet wat u vergoed krijgt.
Houdt u wel rekening met het eigen risico, dat in 2019 € 385,– bedraagt.
In de meeste gevallen declareren wij rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Ons standaardtarief voor niet vergoede consulten bedraagt € 94,- per sessie. U ontvangt daarvoor van ons een factuur die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De tarieven voor psychologisch onderzoek variëren. Deze kunt u het beste telefonisch bij ons opvragen.

Het tarief voor coaching bedraagt  € 155,– per uur, excl. BTW, reistijd en reiskosten. Elk coachingsgesprek neemt anderhalf uur in beslag.

Familymediation kost eveneens € 155,– per uur, met een sessieduur van anderhalf uur. Ook dit tarief is excl. BTW, reistijd en reiskosten.

In geval van niet tijdig afgezegde afspraken worden kosten gedeclareerd.

Sitemap | Disclaimer | Privacyregeling | Webdesign & Copyright © 2012 - 2013 by Dille Design.