big

"Wat we zien, hangt vooral af van wat we zoeken."
John Lubbock

Psychologisch onderzoek

Voorlopig verrichten wij geen psychologische onderzoeken, anders dan t.b.v.
GB GGZ-psychodiagnostiek.

 

Er kan niet gesproken worden van het psychologisch onderzoek. De inhoud van elk onderzoek is weer anders, aangezien aan elk onderzoek een specifieke vraagstelling ten grondslag ligt.
Met het ene onderzoek (of assessment) wil men bijvoorbeeld aantonen of een kandidaat specifieke eigenschappen en vaardigheden heeft, die nodig zijn voor een bepaalde functie of opdracht, zoals ten behoeve van selectie van personeel het geval is.
Het andere onderzoek kan bedoeld zijn om een brede indruk te krijgen van het soort beroepen waarvoor iemand wel of niet geschikt is, van zijn/haar talenten, sterke en zwakke kanten, als ondersteuning van bijvoorbeeld studie- en beroepskeuze of re-integratie.
Ook kan er behoefte bestaan aan inzicht m.b.t. het algemeen functioneren, met de nadruk op persoonlijkheid, motieven, interesses en gedragingen.

Onze onderzoeken worden individueel afgenomen.
Ze worden verdeeld over twee dagdelen, bij voorkeur ochtenden, vanwege onze ervaring, dat de belasting van een eendaags programma een minder goede meting geeft van de kwaliteiten van de cliënten dan een gesplitst onderzoek.
Bij specifieke opdrachten kan van deze aanpak worden afgeweken.

Tijdens het psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een aantal verschillende meetinstrumenten.
Elk onderzoek begint met een gesprek van meestal zo’n anderhalf uur; dit gesprek is biografisch en brengt al veel van persoonlijkheid, ervaringen, vaardigheden, taakinstelling e.d. van de cliënt in beeld. De overige onderzoektijd wordt besteed aan doorgaans schriftelijk afgenomen vragenlijsten en tests, met meerkeuze- tot open antwoordvragen, zowel met als zonder tijdslimieten.

Het psychologisch rapport is het uiteindelijke resultaat van een onderzoek en bestaat uit verschillende onderdelen. Onze rapporten zijn zorgvuldig en trefzeker.
Wanneer er geen sprake is van een wettelijke verplichting tot rapportage door de psycholoog wordt het rapport eerst met de cliënt besproken, voordat het aan een eventuele opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Wij verstrekken de cliënt ook altijd een originele rapportage.
In het geval van een opdrachtgever heeft de cliënt het recht om feitelijke onjuistheden te laten corrigeren en om rapportage aan de opdrachtgever tegen te houden.

Sitemap | Disclaimer | Privacyregeling | Webdesign & Copyright © 2012 - 2013 by Dille Design.