big

"Familie duurt een mensenleven lang."
Gerrit Achterberg

Familymediation

Voorlopig kunnen wij geen mediation bieden.

 

Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten, die in allerlei probleemsituaties kan worden toegepast; niet alleen als er al een conflict is, maar ook om dat te voorkomen.
Zeker als u met elkaar verder wilt of moet is het van belang zo snel mogelijk van de onenigheid of de ruzie af te komen.

Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation kan helpen deze oplossing te vinden. De onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Een mediator kiest nooit partij, maar blijft altijd neutraal. Het gaat bij mediation nooit om winnen of verliezen, maar om beiden tevreden uit het proces te komen.

Binnen Acta hebben wij ons voornamelijk toegelegd op conflict- en probleembemiddeling in de partner-relatiesfeer en in familie-of gezinsverband. Partijen behoren meestal tot een gezin, maar het kan ook om families gaan, of anderen, waarmee een sterke emotionele band bestaat. Er kan ruzie zijn tussen partners, een vervelende relatie met een al of niet volwassen kind, een lastige omgang met (schoon-)ouders of onenigheid tussen vrienden. Hoe moet men verder met elkaar? Met mediation wordt vaak bereikt, dat er meer erkenning en begrip ontstaat voor elkaars gevoelens en behoeften, wat de omgang ten goede komt. En heel vaak is het onweer uit de lucht en slaagt men er in de relatie op een positieve wijze voort te zetten.

Als er nog mogelijkheden zijn om binnen de relatie een scheiding te voorkomen, kan daartoe ook bemiddeling worden gebruikt.

Wanneer een scheiding niet te voorkomen is, zijn ouders met minderjarige kinderen sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan in te dienen. Een scheiding betekent namelijk niet het einde van het ouderschap. In het ouderschapsplan wordt vastgelegd, welke afspraken ouders daarover gemaakt hebben. Dergelijke afspraken kunnen ook nu en in de toekomst onenigheid tussen de ouders over de zorg en de opvoeding van de kinderen voorkomen.
Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van ouders en kinderen. Juist in een tijd, dat de emoties meestal hoog oplopen, is het goed dat een onafhankelijke bemiddelaar u helpt de communicatie niet uit de hand te laten lopen of een niet gewenste koers te laten volgen.

Na een scheiding is men ex-partner, maar in geval van kinderen duo-ouder. Ook dan is het belangrijk op een harmonieuze manier met elkaar om te gaan. Wij kunnen u van dienst zijn.

Sitemap | Disclaimer | Privacyregeling | Webdesign & Copyright © 2012 - 2013 by Dille Design.