big

"De mens beheerst de natuur, voor hij geleerd heeft zichzelf te beheersen."
Albert Schweitzer

Generalistische Basis GGZ

Voor 18 jaar en ouder.
Vanaf 1 oktober 2018 geldt een aanmeldstop voor nieuwe cliënten.

 

Eerstelijnspsychologie heet vanaf 1 januari 2014 Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Hebt u last van:

 • stemmingsproblemen (angsten / depressie, somberheid, boosheid)
 • stress, overspannenheid, burn-out
 • werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • verwerkingsproblemen of rouw door ziekte of verlies van een naaste
 • relatieproblemen
 • ‘onbegrepen’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • slaapproblemen
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • problemen met vriendschappen
 • seksuele problemen
 • opvoedingsproblemen
 • problemen bij het ouder worden?

Een eerstelijns-/GBGGZpsycholoog kan helpen.

Eerstelijns-/GBGGZpsychologen zijn gespecialiseerd in eerstelijnspsychologische zorg/
GBGGZ. Dat is de kortdurende behandeling van cliënten met lichte tot matig ernstige, niet complexe psychische problematiek, inclusief diagnostiek.
Vaak zijn een paar gesprekken al voldoende om u op weer op weg te helpen. Behandelingen worden gemiddeld na 8 à 9 gesprekken afgerond. Een standaard gesprek duurt ongeveer drie kwartier, een relatietherapie anderhalf uur.
Psychologische zorg door een eerstelijns-/GBGGZpsycholoog is toegankelijk voor iedereen. U wordt zo snel mogelijk geholpen. Soms gebeurt het, dat een eerstelijns-/GBGGZpsycholoog aangeeft dat het beter is, dat u door een andere hulpverlener wordt geholpen, zoals een SGGZ- of een collega-psycholoog, een psychiater, een maatschappelijk werker, een POH GGZ.

U moet er vanuit kunnen gaan, dat u goed wordt geholpen. Het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP, voorheen LVE) en de registratie gezondheidszorg door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) bieden daartoe de meeste zekerheid. De BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) geldt daarbij als een vereiste basisregistratie.

Eerstelijns-/GBGGZpsychologen werken praktisch en probleemgericht.
Eerstelijns-/GBGGZpsychologen werken niet specialistisch. Zij maken gebruik van diverse technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie, die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken.
Binnen Acta wordt het meest gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, RET, EMDR, partner-relatietherapie, gezinstherapie, directieve therapie, oplossingsgerichte therapie, NLP, provocatieve therapie.

Ons GGZ Kwaliteitsstatuut kan op verzoek worden gemaild.

Sitemap | Disclaimer | Privacyregeling | Webdesign & Copyright © 2012 - 2013 by Dille Design.